Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

/, Актуелно, ДОКУМЕНТА/Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица