Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

/, ДОКУМЕНТА/Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица