За родитеље

/За родитеље

Припремни предшколски програм

By |2018-10-09T13:05:54+02:0028 децембра, 2017|Categories: За родитеље|Tags: |

У остваривању припремног предшколског програма основна полазишта су: Уважавање развојних потреба и карактеристике деце предшколског узраста; Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама; Свеобухватна припрема детета за полазак у школу;   Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу Развијање способности детета да брине о себи; Да само истражује, решава [...]

Породица је примарни и најважнији васпитач деце

By |2018-10-09T13:06:04+02:0027 децембра, 2017|Categories: За родитеље|Tags: |

Сарадња са породицом се одвија кроз одређене облике и садржаје, што доприноси развијању партнерског односа вртића и породице. Партнерски однос са породицом, вртић гради кроз: узајамно поверење и поштовање; емпатију, уважавање мишљења других; сталну отворену комуникацију и дијалог; препознавање и уважавање доприноса и снага породице ; заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене. Вртић [...]